NEWSAave ngưng cho vay ETH trước khi The Merge diễn ra

Aave ngưng cho vay ETH trước khi The Merge diễn ra

Aave, một nền tảng cho vay phi tập trung lớn, đã đưa ra các quy tắc mới để bảo vệ bản thân khỏi một số rủi ro có thể xuất phát từ sự gia tăng nhu cầu vay Ethereum (ETH) từ các nhà giao dịch tiền điện tử đặt cược vào cuộc cải cách công nghệ sắp tới của chuỗi khối Ethereum.

Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, cộng đồng Aave đã bỏ phiếu áp đảo chiếm 77,87% đồng thuận để ngừng cho vay ETH, gạt sang một bên nguyên tắc thị trường tự do của nền tài chính phi tập trung để giảm thiểu rủi ro trên toàn giao thức có thể phát sinh từ quá trình chuyển đổi sắp tới của Ethereum sang đồng thuận bằng chứng cổ phần (PoS) từ một cơ chế bằng chứng công việc (PoW), được gọi là hợp nhất (The Merge) . Nâng cấp dự kiến ​​sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 9.

“Trước thềm Hợp nhất Ethereum, giao thức Aave đối mặt với rủi ro sử dụng cao trong thị trường ETH. Việc tạm dừng vay ETH sẽ giảm thiểu rủi ro sử dụng cao này”, đề xuất được công ty nghiên cứu Block Analitica nhấn mạnh.

Nguyên nhân lượng vay ETH tăng đột biết được cho là các nhà đầu tư muốn sử dụng ETH được vay để nhận token ETHPOW miễn phí nếu Ethereum fork thành 2 chuỗi ETHPOW và ETHPOS.

Theo Ian Unsworth, một nhà nghiên cứu tại Binance.US, người dùng đang vay ETH từ các giao thức cho vay, cụ thể là AAVE. Nếu xu hướng tiếp tục, tỷ lệ sử dụng ETH vốn đã tăng trên 70% có thể tăng lên 100%.

Tỷ lệ sử dụng tăng đột biến có nghĩa là hầu hết ETH đã được cho vay, chỉ còn lại rất ít cho các nhà thanh lý làm tài sản thế chấp để xử lý việc thanh lý thường xuyên các vị thế dựa trên khoản vay ETH.

Block Analitica cho biết trong đề xuất: “Việc sử dụng cao gây trở ngại cho các giao dịch thanh lý, do đó làm tăng khả năng mất khả năng thanh toán cho giao thức.

Một điều quan trọng nữa là việc vay mượn nhiều mã thông báo Ethereum có thể dẫn đến các vị trí đệ quy stETH / ETH trở nên không có lợi. Kịch bản này sẽ làm tăng khả năng người dùng gỡ bỏ các vị thế của họ và gây ra sự chênh lệch giá hơn nữa cho stETH / ETH – làm tăng thêm áp lực thanh lý và mất khả năng thanh toán.

Dữ liệu trên diễn đàn cũng mô phỏng việc stETH đang gặp rủi ro nếu vẫn tiếp tục cho vay ETH. Theo biểu đồ, mức phụ thuộc 15% sẽ không thể gây ra các đợt thanh lý lớn trên nền tảng Aave. Tuy nhiên, nếu tỷ giá này thiết lập độ lệch 50%, có thể có khoản thanh lý hơn 500 triệu đô la.

Các rủi ro và kịch bản không có lợi cho cộng đồng đã dẫn đến lời kêu gọi đề xuất quản trị để Aave tạm dừng việc cho vay ETH .

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar