NEWSBinance tiết lộ lý do buộc họ phải đóng băng việc rút...

Binance tiết lộ lý do buộc họ phải đóng băng việc rút BTC

Binance đã cho biết hoạt động rút bitcoin (BTC) trên mạng Bitcoin của họ đã tiếp tục trở lại chỉ vài giờ sau khi “giao dịch trực tuyến bị gián đoạn” buộc sàn giao dịch phải đóng băng việc rút tiền trong khoảng ba giờ. Binance đã trấn an người dùng, sàn giao dịch này tuyên bố rằng tiền gửi của người dùng không bị ảnh hưởng. Họ nói thêm rằng người dùng có một tùy chọn để rút tiền qua các mạng khác trong thời gian ngừng hoạt động.

Trong quá trình kiểm tra, Binance tuyên bố rằng việc sửa chữa một số lỗi phần cứng trên các nút hợp nhất ví vào ngày 13 tháng 6, dẫn đến việc các giao dịch trước đó phải chờ được phát lên mạng sau khi các nút được sửa chữa.

Theo sàn giao dịch, chính những giao dịch này có mức phí chuyển thấp đã dẫn đến việc giao dịch bị kẹt. Sàn giao dịch giải thích:

Các giao dịch hợp nhất đang chờ xử lý này có phí gas thấp, dẫn đến các giao dịch rút tiền sau đó bị kẹt và không thể xử lý thành công.

Do đó, để khắc phục điều này và ngăn nó tái diễn, Binance cho biết họ phải thay đổi logic để chỉ lấy UTXO thành công từ các giao dịch hợp nhất hoặc giao dịch rút tiền thành công. Sau sự thay đổi này, việc rút tiền trên mạng bitcoin đã được tiếp tục, sàn giao dịch cho biết.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar