NEWSCơ chế đốt token và mô hình doanh thu của Only1 (LIKE)

Cơ chế đốt token và mô hình doanh thu của Only1 (LIKE)

Chìa khóa để tạo nên một nền kinh tế bền vững là vừa tạo ra doanh thu, vừa kiểm soát được token thưởng và không để lạm phát xảy ra. Với lý do đó, Only1 đã liên tục mua lại và đốt LIKE.

Cơ chế đốt token và mô hình doanh thu của Only1 (LIKE)
Từ bây giờ đến cuối tháng 7, người dùng có thể khóa LIKE để khởi chạy pool staking cho riêng mình và bắt đầu kiếm tiền từ các hoạt động trên nền tảng. Ngoài ra, NFT Memberpass cũng đã sẵn sàng trên ứng dụng cho các nhà sáng tạo. Doanh thu thu được từ nền tảng sẽ được sử dụng để mua lại và đốt LIKE – token quản trị của mạng xã hội Web3, để duy trì hệ sinh thái giảm phát.

LIKE tạo ra giá trị như thế nào đối với hệ sinh thái Only1?

Hầu hết các dự án hiện nay thiết kế nền kinh tế token không bền vững vì phải lệ thuộc vào dòng vốn của các nhà đầu tư mới mà một số người quy chụp thành “Ponzi”. Điều này đặc biệt xảy ra khi token phần thưởng có nguồn cung vô hạn và tách biệt với token gốc của hệ sinh thái. Chìa khóa để tạo ra một nền kinh tế bền vững là vừa tạo ra doanh thu, vừa kiểm soát được token thưởng và không để lạm phát xảy ra. Với lý do đó, Only1 đã liên tục mua lại và đốt LIKE.

Các nghệ sĩ sáng tạo được thưởng vì nỗ lực tương tác với người dùng

Tokenomics giảm phát sẽ tạo giá trị cho LIKE

Cũng như một số mạng xã hội Web2 phổ biến như Twitter, Only1 cũng được thiết kế rất dễ sử dụng dành cho bất kỳ ai. Người dùng có thể đăng nội dung và tham gia tích cực vào các hoạt động trên nền tảng để kiếm LIKE. Để bắt đầu kiếm tiền với tư cách là nghệ sĩ sáng tạo, người dùng cần khóa một lượng LIKE lại để khởi chạy pool staking cho riêng mình. Doanh thu từ nền tảng được sử dụng để mua lại và đốt LIKE để duy trì giá trị cho hệ sinh thái, đây là cách mà dự án sẽ thực hiện:

Tokenomics giảm phát sẽ tạo giá trị cho LIKE

Doanh thu của Only1 đến từ những hoạt động nào?

  • 2% phí giao dịch marketplace từ mỗi giao dịch NFT.
  • 10% phí mint (tại/đúc) NFT trên Launchpad và 10% tiền bản quyền.
  • Số LIKE đã staking có thời gian khóa là 7 ngày. Để unstake ngay lập tức, người dùng cần trả phí 2%.
  • Để trở thành nhà sáng tạo nội dung và bắt đầu kiếm tiền từ nền tảng, người dùng cần khóa một lượng LIKE để khởi tạo pool staking cho riêng mình. 
  • 20% phí đấu giá NFt Superfan.

Mua lại và đốt LIKE

  • Phí giao dịch có thể ở dạng SOL, LIKE và các token khác. Dự án sẽ mua lại LIKE hàng tháng và chuyển vào kho bạc dự án 100%.
  • Hàng tháng sẽ đốt đi 20% lượng LIKE có trong kho bạc, loại bỏ khỏi lưu thông vĩnh viễn để giảm nguồn cung token. 

Phần thưởng phát thải (Kiểm soát giảm phát)

  • Tokenomics giảm phát được tạo ra bằng cách đốt token theo thời gian và kiểm soát cơ chế phần thưởng.
  • Sẽ có phần thưởng phát thải để khuyến khích người dùng staking và tạo nội dung và sẽ được chia tỷ lệ với số lượng người dùng hoạt động hàng tháng.

Về Only1

Only1 là nền tảng mạng xã hội NFT đầu tiên được xây dựng trên Solana. Kết hợp giữa phương tiện truyền thông xã hội, thị trường NFT, blockchain có thể mở rộng và token LIKE. Only1 cung cấp cho người hâm mộ một cách kết nối độc đáo với những người sáng tạo mà họ yêu thích.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »