NEWSCơ quan quản lý G20 sẽ đưa ra các quy định tiền...

Cơ quan quản lý G20 sẽ đưa ra các quy định tiền điện tử toàn cầu vào tháng 10 năm 2022

Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB), một cơ quan quản lý tài chính toàn cầu bao gồm tất cả các quốc gia G20, đang chuẩn bị đề xuất các quy định quốc tế cho tiền điện tử và stablecoin vào tháng 10.

Cơ quan giám sát đang có kế hoạch báo cáo với bộ trưởng tài chính G20 và các thống đốc ngân hàng trung ương vào tháng 10 năm 2022 về các phương pháp quản lý và giám sát đối với stablecoin và các tài sản tiền điện tử khác. Vào thời điểm đó, FSB nhắm tới một báo cáo tham vấn cộng đồng về việc xem xét các khuyến nghị, bao gồm cách thức mở rộng các khuôn khổ hiện tại để thu hẹp khoảng cách và thực hiện các khuyến nghị cấp cao.

“Tài sản và thị trường tiền điện tử phải chịu sự điều chỉnh và giám sát chặt chẽ tương xứng với những rủi ro mà chúng gây ra, cả ở cấp độ trong nước và quốc tế”, FSB giải thích.

Theo tuyên bố, sự quan tâm ngày càng tăng của FSB đối với các quy định về tiền điện tử là do sự suy giảm gần đây của thị trường tiền điện tử. Sự hỗn loạn của thị trường đã làm nổi bật vấn đề về tính liên kết ngày càng tăng của tiền điện tử với hệ thống tài chính truyền thống, cơ quan quản lý cho biết.

“Nó có thể có tác động lan tỏa đến các phần quan trọng của tài chính truyền thống như thị trường tài trợ ngắn hạn. Các cơ quan quản lý toàn cầu cần giám sát thị trường tiền điện tử theo nguyên tắc cùng hoạt động, cùng rủi ro, giống nhau về Quy định.

Do đó, một stablecoin tham gia vào hệ thống tài chính truyền thống cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy định và minh bạch cao, luôn duy trì lượng dự trữ để duy trì sự ổn định của giá trị và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan, FSB tuyên bố. Tuy nhiên kế hoạch của FSB để đề xuất các khuyến nghị về quy định stablecoin thống nhất toàn cầu là một nhiệm vụ khá thách thức.

FSB trước đây đã vạch ra nhiều rủi ro bắt nguồn từ ngành công nghiệp tiền điện tử vào tháng 2 năm nay. Cơ quan này đặc biệt lo ngại về khả năng thất bại của một số loại stablecoin nhất định, vấn đề về lỗ hổng dữ liệu trong ngành tiền điện tử có thể đe dọa đến sự phát triển nhanh chóng của tài chính phi tập trung.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »