NEWSCơ quan quản lý tài chính New York ban hành quy định...

Cơ quan quản lý tài chính New York ban hành quy định mới về Stablecoin

Bộ Dịch vụ Tài chính New York (DFS) đã trở thành cơ quan quản lý tài chính đầu tiên ở Mỹ ban hành hướng dẫn nêu rõ các yêu cầu tuân thủ quy định đối với các loại stablecoin được hỗ trợ bằng đồng đô la.

Hướng dẫn được xây dựng dựa trên các chính sách không chính thức được DFS sử dụng kể từ năm 2018, đặt ra “các yêu cầu cơ bản” đối với bất kỳ nhà phát hành stablecoin nào hiện đang chịu sự giám sát của DFS và bất kỳ công ty nào áp dụng để được quản lý trong tương lai. Họ “tạo ra các tiêu chí rõ ràng cho các công ty tiền ảo muốn phát hành stablecoin được hỗ trợ bằng USD ở New York“, theo Adrienne Harris, Giám đốc Dịch vụ Tài chính của bang.

Cụ thể, tài liệu có ba phần chính. Đầu tiên, bất kỳ stablecoin nào do DFS quy định đều phải được “hỗ trợ hoàn toàn” bằng một khoản dự trữ tài sản, có nghĩa là giá trị thị trường của khoản dự trữ bằng với giá trị danh nghĩa của các đơn vị tồn đọng của một stablecoin vào cuối mỗi ngày làm việc.

Các nhà phát hành cũng phải đặt ra các chính sách rõ ràng cho việc quy đổi token thành đô la Mỹ và thực hiện các yêu cầu quy đổi trong vòng hai ngày, ngoại trừ trong “trường hợp bất thường.”

Theo hướng dẫn, các công ty phát hành stablecoin được hỗ trợ bằng USD cũng sẽ cần phải tách tài sản dự trữ khỏi tài sản sở hữu của họ và giữ các khoản dự trữ này trong các danh mục tài sản cụ thể, chẳng hạn như tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ, các thỏa thuận mua lại đảo ngược được thế chấp hoàn toàn bằng tín phiếu kho bạc Hoa Kỳ, tiền chính phủ – quỹ thị trường và tài khoản tiền gửi tại các tổ chức lưu ký được xếp hạng liên bang hoặc tiểu bang của Hoa Kỳ.

Stablecoin cũng sẽ cần được kiểm toán bởi một kế toán công được chứng nhận độc lập, người sẽ chứng thực các khẳng định của ban quản lý hàng tháng và hàng năm.

Hướng dẫn cũng chỉ rõ rằng việc đơn phương thực hiện các yêu cầu này sẽ không nhất thiết đảm bảo tuân thủ. Bộ cho biết họ xem xét “một loạt các rủi ro tiềm ẩn” trước khi cho phép phát hành một stablecoin.

Các chính sách mới của New York được đưa ra sau sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD gây chấn động vào tháng trước. Các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ vẫn chưa ban hành các quy tắc cụ thể về stablecoin, nhưng cả sự sụp đổ của TerraUSD và quy định về stablecoin nói chung là chủ đề khá nóng trong các phiên điều trần gần đây của Quốc hội.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »