NEWSCoinbase Pro thông báo sẽ niêm yết 2 token DeFi mới vào...

Coinbase Pro thông báo sẽ niêm yết 2 token DeFi mới vào ngày 6 tháng 10

Coinbase Pro đã thông báo hôm nay sẽ niêm yết 2 token DeFi là BAL và REN, giao dịch sẽ bắt đầu sau 9 giờ sáng (giờ Thái Bình Dương), Thứ Ba ngày 6 tháng 10, nếu các điều kiện thanh khoản được đáp ứng.

HÔM NAY, NGÀY 1 THÁNG 10, CHÚNG TÔI SẼ BẮT ĐẦU CHẤP NHẬN CHUYỂN BAL VÀ REN ĐẾN COINBASE PRO. GIAO DỊCH SẼ BẮT ĐẦU VÀO HOẶC SAU 9 GIỜ SÁNG GIỜ THÁI BÌNH DƯƠNG (PT) THỨ BA NGÀY 6 THÁNG 10, NẾU CÁC ĐIỀU KIỆN THANH KHOẢN ĐƯỢC ĐÁP ỨNG, SÀN GIAO DỊCH TIỀN ĐIỆN TỬ LỚN NHẤT Ở MỸ CHO BIẾT TRONG MỘT BÀI ĐĂNG TRÊN BLOG. SAU KHI NGUỒN CUNG CẤP ĐỦ BAL VÀ REN ĐƯỢC THIẾT LẬP TRÊN NỀN TẢNG, GIAO DỊCH TRÊN ORDERBOOKS BAL-USD, BAL-BTC, REN-USD VÀ REN-BTC CỦA CHÚNG TÔI SẼ RA MẮT TRONG BỐN GIAI ĐOẠN (1) TRANSFER-ONLY, (2) POST-ONLY, (3) LIMIT-ONLY VÀ (4) FULL TRADING.

Balancer (BAL) là một token ERC20 trên blockchain Ethereum của giao thức Balancer, một công cụ tạo thị trường tự động cho phép bất kỳ ai tạo hoặc thêm thanh khoản vào các nhóm giao dịch trong khi vẫn kiếm được phí giao dịch. Pools Balancer có thể có tối đa 8 token và mỗi token có thể có trọng số riêng trong pools, sao cho một token có thể chiếm ít nhất 2% tổng số.

Ren (REN) cũng là một token ERC20 của Ren Protocol, dùng để chuyển tiền điện tử giữa các blockchain. Ren nhằm mục đích đưa các tài sản phổ biến như Bitcoin và Zcash lên trên blockchain Ethereum, giúp những tài sản này có thể tham gia vào hệ sinh thái tài chính phi tập trung của Ethereum.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar