NEWSĐánh giá tổng quan dự án Near Native Stable Coin (USN coin)...

Đánh giá tổng quan dự án Near Native Stable Coin (USN coin) – Thông tin và update mới nhất về dự án stablecoin của Near Protocol

Tổng quan về Stable Coin USN của Near Protocol

USN là gì?

USN là một token được tạo ra bởi một cơ chế thế chấp hoàn toàn và cơ chế thuật toán dựa trên đồng NEAR và neo giá tại đồng US Dollar. Đồng USN sử dụng chính sách Elastic monetary được thiết kế bởi Decentral Bank DAO. Bằng đa cơ chế cố định giá như: dự trên chênh lệch giá của On chain Smart contract của cặp NEAR/USN, và dựa trên chỉ số của StableSwap Pool khi swap với các Stable Coin khác. Điều này giúp USN không chỉ đáng tin tưởng để được dùng để giao dịch hằng ngày, mà cò dùng để lưu trữ giá trị.

Bên cạnh đó, USN còn giúp cho hệ sinh thái của NEAR Protocol tăng tính ổn định cũng như Token NEAR.

Trong tương lai, người dùng có thể sử dụng khoản vay dựa trên USN, giao dịch USN trên các sàn giao dịch, và dùng tính năng “một phát chuyển đổi” giữa NEAR và USN trên Near Wallet.

Cấu trúc của Stable Coin USN

Stable Coin USN có 4 thành phần chính:

 • Được hậu thuẫn bởi đồng US Dollar: USDT, USDC, etc. Rủi ro rất rõ ràng và liên quan đến cấu trúc tổ chức tập trung của các đồng stable coin này.
 • Được hỗ trợ bởi các tài sản thế chấp trung thị trường Crypto: ví dụ DAI, etc. Vấn đề chính ở đây chính là sự cần thiết khi sử dụng các tài sản thế chấp để hỗ trợ đồng tiền USN, khi mà các vấn đề tài chính được giảm nhẹ.
 • Cấu trúc bán thuật toán (semi-algorithmic): Giống FRAX, được hỗ trợ một phần trong tài sản thế chấp bởi crypto và phụ thuộc một phần tài sản crypto được giao dịch trên sàn giao dịch. Một hệ thống phức tạp dẫn đến sự mở rộng và chấp nhận không quá nhanh.
 • Cấu trúc thuật toán toàn phần: Giống FEI, Basic, Terra, etc. Như một ví dụ điển hình chính là Terra, một hệ thống xây dựng trên một nguyên tắc luôn có sẵn trong cơ chế chênh lệch giá của Terra và Luna dựa trên on-chain, nhờ vào đó cơ chế ổn định của Terra cho phép Luna neo với USD

Dựa trên mấy nội dung trên, Decentral Bank đã chọn một cách tiếp cận mới hơn để thiết kế ra một stable coin thuật toán bằng cách sử dụng cách tiếp cận với Currency Board và phương thức Boostrapping để đảm bảo tài sản thế chấp có tính hiệu quả sử dụng đối với người dùng.

Cơ chế hoạt động của USN

Cơ chế hoạt động của USN

Cơ chế để đồng stable coin USN hoạt động ổn định là dựa trên on-chain smart contract chính mà contract này cho phép giao dịch giữa NEAR và USN dựa theo tỉ giả của cặp NEAR/USD.

Cách để USN đạt được sử ổn định về giá

Giá USN ổn định bằng cách áp dụng một loạt các cơ chế đảm bảo sự ổn định giá trị trong mọi lúc và mọi điều kiện.

Chênh lệch trên On-chain (On-chain Arbitrage)

Cơ chế chính của USN để giúp nó luôn ổn định dựa trên các nguyên tắc đơn giản:

 • USN có thể tự do giao dịch trên các sàn giao dịch
 • USD có thể đổi thành NEAR và ngượi lại dự trên On-chain Smart contract
Chênh lệch trên On-chain (On-chain Arbitrage)

Khi cặp USN/USD có tỉ giá dưới $1:

 • Bạn mua USN trên sàn giao dịch với giá $0.99
 • Bạn sau đó dùng USN có giá $0.99 đổi thành NEAR với tỉ giá $1. Điều này tạo ra một cơ hội giao dịch chênh lệch giá.
USN/USD

Khi cặp USN/USD có tỉ giá vượt ngoài $1

 • Bạn chuyển đổi NEAR sang USN trên On-chain Smart Contract tại USN/USD có tỷ giá 1:1
 • Bạn lại đem USN đổi thành USD với tỉ giá cao hơn, ví dụ 1 USN = 1.01 USD, như vậy Alice kiếm lợi nhuận từ giá chênh lệch.

Reserve Fund: 

Reserve Fund

Cấu trúc cơ bản của Reserve Fund của USN

USN ban đầu được thế chấp kép bởi NEAR và USDT thông qua USN Reserve Fund. Quỹ dự trữ USN dựa trên nguyên tắc Currency Board (Bảng Tiền tệ) và tự động cân bằng để duy trì thế chấp cho USN với tỷ lệ luôn lớn hơn 100%.

Currency Board:

Currency Board

Mô hình cổ điển của Currency Board

Decentral Bank đã quyết định sử dụng mô hình cổ điển của Currency Board để hỗ trợ sự ổn định của tỷ giá hối đoái USN. Currency Board là một cơ quan quản lý tiền tệ cũng như một nguyên tắc được yêu cầu để duy trì tỷ giá hối đoái cố định giữa các loại tiền tệ.

StableSwap: 

StableSwap

Sau khi một Stablecoin liquidity pool đã được gửi vào StableSwap, hệ thống sẽ tự động cân bằng các bộ phận cấu thành của nó và giữ tỷ giá hối đoái của các Stablecoin được cung cấp ở mức 1:1. Hợp đồng của Decentral Bank sẽ deposit USN trong pool với các Stablecoin khác từ Reserve Fund vào pool thanh khoản trong StableSwap, và sử dụng nó như một trong những công cụ quan trọng để giữ tỷ giá USN.

Cách quản lý kho bạc của USN – Treasury Management

Quản lý Kho bạc là một tập hợp các nguyên tắc và hoạt động nhằm liên tục hỗ trợ số dư của Quỹ Dự trữ và giữ tỷ giá USN / USD. Quản lý Kho bạc là tự động, với sự quản lý của DAO được trao quyền để điều chỉnh các thông số.

Treasury Management bao gồm:

 • Quản lý dự trữ NEAR và stablecoin.
 • Quản lý lãi vốn từ Reserve Fund.
Cách quản lý kho bạc của USN

Nguyên tắc cơ bản của việc ổn định Reserve Fund thông qua swap NEAR/USDT.

Cách hoạt động của Reserve Fund

Như đã đề cập ở phía trên, Reserve Fund USN stablecoin được xây dựng ngay từ đầu dưới dạng thế chấp kép (2: 1) liên quan đến việc phát hành USN lần đầu – 100% USN có sẵn trong NEAR và 100% trong các stablecoin khác ..

Các hoạt động được mô tả dưới đây thực hiện nguyên tắc Hội đồng tiền tệ và đảm bảo cân bằng giữa tổng giá trị nắm giữ của Quỹ dự trữ và tổng giá trị của tất cả USN đã phát hành.

Sau khi hình thành, việc cung cấp thêm NEAR và stablecoin cho Reserve Fund sẽ xảy ra như sau:

1. NEAR sẽ được cung cấp bởi:

 • Bán USN qua smart contract trên main on-chain.
 • Bán USDT từ Reserve Fund như một phần của quy trình tái cân bằng khi quản lý kho bạc

2. USDT sẽ được cung cấp bởi:

 • Bán USN cho USDT như một phần của nhóm thanh khoản trên StableSwap trên Ref Finance.
 • Bán một cổ phiếu NEAR từ Reserve Fund.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh chênh lệch giá chính của USD/NEAR dựa trên smart contract trên chuỗi chính vẫn sẽ cung cấp đòn bẩy bổ sung trong việc cân bằng tỷ giá hối đoái của USN/USDT.

Thông tin về token USN

Cách sở hữu stable coin USN

Hiện tại, bạn có thể mua USN thông qua các cách sau:

 • Mua USN bằng NEAR với giá trị 1 USN bằng $1 NEAR tại NEAR wallet: https://wallet.near.org/
 • Sử dụng USDT để mua USN thông qua StableSwap của Ref Finance.
 • Trong tương lai, anh em có thể mua trực tiếp USN trên các sàn tập trung (CEX) và các Blockchain khác.

Stable Coin USN dùng làm gì?

 • Tích hợp với DeFi: Việc tích hợp USN đang diễn ra trên các giao thức DeFi trên NEAR và Aurora. Mục tiêu chính là tích hợp với các Blockchain và mọi giao thức DeFi trong tương lai.
 • Tích hợp CEX: USN được niêm yết trên các sàn giao dịch tập trung lớn (CEX) trong tương lai gần.
 • Tích hợp ở cấp độ giao thức: USN sẽ được thêm vào làm tài sản gốc trên NEAR, sử dụng cho trả phí gas cũng như chi phí lưu trữ

Bên cạnh đó, việc nắm giữ USN cũng mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận APY khoảng 11%, tuy thấp hơn lợi nhuận 20% UST mang lại qua giao thức Anchor Protocol. Mức APY này đến trực tiếp từ lãi suất staking NEAR thông qua Decentral Bank, có thể thay đổi dựa trên lượng phân bổ 10 triệu USD/tháng của dự án cũng như kích thước quỹ dự trữ. Decentral Bank ước tính những người cho vay đầu tiên vẫn có thể nhận lãi xấp xỉ 20%.

Lộ trình phát triển dự án stable Coin USN

Giai đoạn 1: Decentral Bank nhận được một khoản tài trợ để hỗ trợ giai đoạn khởi động và thanh khoản ban đầu trên Ref Finance.

 • Giai đoạn 2: Tích hợp USN trên các giao thức khác nhau trong hệ sinh thái NEAR
 • Giai đoạn 3: Đưa USN lên CEXs
 • Giai đoạn 4: Mở rộng Multichain – ứng dụng tại trên các chain khác như như Avax, Ethereum
 • Giai đoạn 5: Tích hợp cấp độ giao thức của USN làm tài sản gốc trên NEAR để được sử dụng làm phí lưu trữ và phí gas

Dự phóng về dự án USN, có nên đầu tư token USN hay không?

Không thể phủ định USN sẽ là mảnh ghép Stablecoin chính thức trên hệ sinh thái NEAR Protocol. Đây có lẽ sẽ là một kíp nổ để cho cả hệ sinh thái NEAR phát triển và mở rộng. Giống như các hệ sinh thái khác, như Ethereum có DAI, Avalanche có MIM, những dự án Stable coin thu hút dòng tiền với các APY ổn định đồng thời là mạch máu trong bất kỳ hệ sinh thái DEFI bất kỳ. Đề Defi phát triển thì Stable coin là một phần không thể thiếu, nên việc NEAR phát hành ra USN như một stable coin chính của hệ thì việc dòng tiền chảy vào hệ sinh thái là một điều sớm hay muộn.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar