NEWSEthereum đã sẵn sàng cho The Merge khi shadow fork cuối cùng...

Ethereum đã sẵn sàng cho The Merge khi shadow fork cuối cùng cũng thành công

Các nhà phát triển Ethereum ( ETH ) đã xác nhận việc hoàn thành thành công các điều kiện tiên quyết trên shadow forks cần thiết cho việc nâng cấp blockchain rất được mong đợi, The Merge.

Shadow fork giúp các nhà phát triển nhấn mạnh các giả định đồng bộ hóa kiểm tra để đảm bảo an toàn mạng trong quá trình nâng cấp vĩnh viễn. Trước The Merge, các nhà phát triển Ethereum đã triển khai shadow fork đầu tiên vào ngày 11 tháng 4 năm 2022 .

Gần sáu tháng sau, công ty nghiên cứu Ethereum Nethermind xác nhận rằng quá trình chuyển đổi trong Mainnet-Shadowfork-13 – đợt Shadow fork cuối cùng đã thành công, báo hiệu sự sẵn sàng của mạng để chuyển sang cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần (PoS).

Testnet cho phép các nhà phát triển Ethereum thực hành chạy các nút, triển khai các hợp đồng và thử nghiệm cơ sở hạ tầng, trong số các chức năng khác. Do đó, các bản nâng cấp Shadow fork cho phép các nhà phát triển đánh giá tác động của việc nâng cấp mạng trước khi chúng xảy ra.

Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, Alexander Höptner, nhấn mạnh sự cần thiết phải chú ý trong quá trình nâng cấp Ethereum để tránh thời gian ngừng hoạt động của dịch vụ. Höptner giải thích:

“Bạn phải bình tĩnh, hãy tỉnh táo và xem điều gì sẽ xảy ra. Có cơ hội cho sự biến động cao. vì vậy bạn phải đảm bảo rằng các dịch vụ của bạn đang hoạt động.. Chúng tôi không mong đợi bất kỳ sự gián đoạn lớn nào ngoài sự biến động. “

Giám đốc điều hành cho biết thêm rằng sự thành công của The Merge sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cộng đồng.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar