NEWSGiám đốc Ngân hàng Trung ương Brazil ca ngợi Bitcoin là một...

Giám đốc Ngân hàng Trung ương Brazil ca ngợi Bitcoin là một sự đổi mới tài chính

Ngày càng có nhiều ngân hàng trung ương trên khắp thế giới giải quyết vấn đề tiền điện tử và cách đổi mới để theo kịp những công nghệ này. Fabio Araujo, Giám đốc Ngân hàng Trung ương Brazil, ca ngợi Bitcoin là một sự đổi mới tài chính đã tạo ra phong trào Web3 và nói về đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vẫn đang được nghiên cứu. Araujo cho biết:

Chúng tôi bắt đầu đẩy nhanh tiến độ này vào năm 2009, với sự ra mắt của Bitcoin, với công nghệ cơ sở dữ liệu phân tán tạo điều kiện cho việc tạo ra Web3. Ứng dụng Bitcoin mang đến giải pháp Proof of Work, đây là điều cơ bản cho các dịch vụ mà Web3 mang đến cho người dân.

Hơn nữa, Araujo nhận xét rằng công nghệ này đi trước Ethereum (ETH), bao gồm các hợp đồng thông minh bổ sung nhiều khả năng hơn cho hệ thống tài chính.

Araujo cũng đề cập đến chủ đề kỹ thuật số thực. Trong một tập tài liệu được trình bày tại sự kiện, tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) sẽ được liên kết với các phần tử Web3, chẳng hạn như tài sản kỹ thuật số, mã thông báo, giao thức internet vạn vật (IoT) và thanh toán ngoại tuyến.

Giám đốc ngân hàng trung ương cũng đã phân biệt rõ ràng giữa tài sản kỹ thuật số thực và các tài sản tiền điện tử khác như bitcoin. Araujo nói:

Mặc dù CBDC sử dụng công nghệ hỗ trợ như tiền điện tử, nhưng CBDC không phải là tài sản tiền điện tử. CBDC là một tài sản thật trong môi trường mà tiền điện tử hoạt động

Araujo giải thích rằng CBDC sẽ thu hẹp khoảng cách hiện có giữa tài chính truyền thống và các giao thức Web3. Mặc dù ngân hàng đã thực hiện các thử nghiệm khác nhau liên quan đến khái niệm về CBDC, nhưng quyết định khởi động hoặc gác lại dự án này sẽ được đưa ra vào năm 2024.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar