NEWSHàn Quốc hoãn thời gian đánh thuế tài sản ảo đến 2025

Hàn Quốc hoãn thời gian đánh thuế tài sản ảo đến 2025

Chính phủ Hàn Quốc hoãn việc đánh thuế tài sản ảo (tiền điện tử) trong hai năm do điều kiện thị trường trì trệ và giai đoạn chuẩn bị cho các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư.

Theo dự luật cải cách thuế năm 2022 được trích dẫn vào ngày 21, chính phủ đã quyết định đình chỉ việc đánh thuế tài sản ảo, sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, trong hai năm.

Theo đó, việc đánh thuế đối với tài sản ảo sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Mục tiêu là giúp những người nắm giữ tạo ra thu nhập bằng cách chuyển nhượng hoặc cho vay tài sản ảo. Thuế suất riêng được áp dụng ở mức 20% đối với thu nhập mà khoản khấu trừ cơ bản 2,5 triệu won đã được áp dụng.

Chính phủ cho rằng việc thiếu hệ thống bảo vệ nhà đầu tư là nền tảng cho việc hoãn thuế. Một số nhà đầu tư đã bị thiệt hại do ‘sự cố Luna’ vào tháng 5, nhưng chỉ ra rằng các sàn giao dịch tài sản ảo trong nước vào thời điểm đó đã áp dụng các biện pháp khác nhau, khiến mức độ thiệt hại của các nhà đầu tư ngày càng lớn. Thị trường tài sản ảo bước vào suy thoái cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến việc chậm đóng thuế.

Vào năm 2025, khi việc đánh thuế bắt đầu, một công ty về quyền của ngành tài sản ảo dự kiến ​​sẽ được thực thi. Chính phủ đang có kế hoạch bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc cho pháp luật bằng cách tham khảo báo cáo quy định liên quan đến tài sản ảo của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào tháng 10.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar