NEWSHơn 1 triệu công dân Brazil sở hữu tiền điện tử

Hơn 1 triệu công dân Brazil sở hữu tiền điện tử

Cơ quan thuế Brazil (RBF) đã báo cáo rằng hơn một triệu công dân đã trình bày các báo cáo về tiền điện tử của họ vào tháng Bảy. Cụ thể, 1.336.715 công dân đã trình bày thông tin tiền điện tử của họ, số lượng người cao nhất kể từ khi báo cáo trở thành yêu cầu vào năm 2019.

Luật pháp Brazil quy định rằng tất cả chủ sở hữu tiền điện tử phải báo cáo thông tin của họ cho tổ chức, ngay cả khi các giao dịch không được thực hiện bằng các sàn giao dịch tập trung.

Trong khi đó, vào tháng 5 năm 2022, chỉ có 365.000 công dân báo cáo việc nắm giữ và giao dịch tiền điện tử của họ cho RFB. Con số này đã tăng lên gần 800.000 vào tháng Sáu, và sau đó nó cũng tăng hơn 50% vào tháng Bảy. Số tháng 8 vẫn chưa được tổng hợp.

Số liệu thống kê cũng chỉ ra rằng phụ nữ đang trở nên tích cực hơn bằng cách sử dụng tiền điện tử trong nước. Theo dữ liệu được trình bày, số lượng giao dịch tiền điện tử do phụ nữ thực hiện đã tăng 4%, trong đó nhóm này chịu trách nhiệm cho gần 20% các giao dịch được thực hiện trong tháng 7.

Dữ liệu của cơ quan thuế Brazil cũng cung cấp thông tin chi tiết về loại tiền điện tử nào phổ biến hơn. Hầu hết các giao dịch tiền điện tử trong tháng 7 được thực hiện bằng Bitcoin, đăng ký gần 3 triệu hoạt động. Tuy nhiên, các giao dịch di chuyển giá trị cao nhất đã sử dụng stablecoin được chốt bằng đô la của Tether, USDT . Tổng giá trị được di chuyển bằng cách sử dụng tài sản tiền điện tử này cao hơn bốn lần so với giá trị được di chuyển bằng Bitcoin.

Sự phổ biến của tiền điện tử đã gia tăng trong nước kể từ năm ngoái, khi Ngân hàng Trung ương Brazil báo cáo rằng các công dân đã mua hơn 4 tỷ đô la tiền điện tử từ đầu năm 2021 cho đến tháng 10 cùng năm.

Tuy nhiên, ngay cả với sự gia tăng sử dụng và phổ biến của tiền điện tử, một khuôn khổ quy định thích hợp vẫn chưa được phê duyệt. Quốc hội Brazil đã không thông qua dự luật tiền điện tử được giới thiệu vào năm ngoái, khiến cuộc thảo luận và bỏ phiếu bị trì hoãn do thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống và tổng tuyển cử vào tháng 10 sắp tới.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar