NEWSInverse Finance bị tấn công flashloan thiệt hại 1,2 triệu đô la

Inverse Finance bị tấn công flashloan thiệt hại 1,2 triệu đô la

Chỉ hai tháng sau khi mất 15,6 triệu đô la trong một vụ khai thác thao túng giá cả, Inverse Finance lại tiếp tục bị tấn công bằng một vụ khai thác flashloan và những kẻ tấn công đã đánh cắp hơn 53 bitcoin (BTC), trị giá 1,1 triệu đô la và 10.000 tether (USDT).

Các nhà phát triển của Inverse Finance đã tạm dừng các chức năng vay cho người dùng và cho biết họ đang điều tra vụ việc.

Những kẻ tấn công sử dụng flashloan để thao túng giá trên các nhóm thanh khoản (LP) của Inverse Finance. Điều này cho phép chúng vay một lượng lớn stablecoin DOLA của giao thức lớn hơn số lượng tài sản thế chấp mà chúng đã cam kết, từ đó chúng bỏ túi khoản chênh lệch.

Dữ liệu chuỗi khối rõ ràng cho thấy những kẻ khai thác đã vay khoảng 27.000 wrapped bitcoin (WBTC) từ giao thức cho vay Aave để tiến hành cuộc tấn công. Các khoản tiền được chuyển thông qua dịch vụ hoán đổi Curve để lấy các loại stablecoin khác nhau trước khi sử dụng chúng để loại bỏ DOLA khỏi các nhóm thanh khoản trên Inverse Finance.

Được biết những kẻ tấn công sau đó đã chuyển khoảng 900 ethereum trị giá 1 triệu đô la lên Tornado Cash để rửa. Tornado Cash cho phép người dùng che giấu địa chỉ và chúng thường được những kẻ tấn công sử dụng để che giấu số tiền bị đánh cắp.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar