NEWSKonomi Network (KONO) ký kết quan hệ đối tác chiến lược với...

Konomi Network (KONO) ký kết quan hệ đối tác chiến lược với hệ sinh thái NFT multi-chain UniArts

Konomi Network tự hào công bố quan hệ đối tác chiến lược với UniArts, một hệ sinh thái NFT multi-chain đa dạng được xây dựng trên Substrate và các hợp đồng thông minh cho cơ sở hạ tầng NFT được phát triển chắc chắn trên EVM.

UniArts cung cấp các dịch vụ phát hành và khám phá giá trị đầu tiên của NFT, các nhà sáng tạo, nhà sưu tập, dự án… có thể cộng tác với UniArts để đưa các tác phẩm của họ lên blockchain, sau đó cộng đồng người dùng sẽ bỏ phiếu NFT hoạt động. Những tác phẩm đã được bình chọn sẽ nhận được phần thưởng block UART mới dưới hình thức đúc UART thành NFT.

Thông qua quan hệ đối tác này, Konomi Network sẽ mang đến nguồn cấp dữ liệu giá cho các token của UniArts. Và hợp đồng thông minh của UniArts có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu bên ngoài thông qua Konomi Oracle.

Ngoài ra, các nghiên cứu sâu hơn sẽ được Konomi Network và UniArts tiến hành trong tương lai về một loạt các ứng dụng cho NFT trong tương lai, bao gồm tài chính hóa NFT và đúc NFT. Đặc biệt, Konomi Network sẽ đúc một phiên bản NFT giới hạn dành riêng cho UniArts.

Về Konomi Network

Konomi Network là một giải pháp quản lý trọn bộ cho các tài sản tiền điện tử cross-chain. Konomi được phát triển trên Polkadot Substrate, dự án ra đời nhằm mục đích hỗ trợ nhiều tài sản hơn trong hệ sinh thái Polkadot. Người dùng có thể quản lý, giao dịch tài sản và kiếm lãi thông qua các sản phẩm Defi. Konomi cũng phát hành token gốc của mình để bắt đầu thanh khoản và quản trị phi tập trung.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar