NEWSKucoin ra mắt LSS-30D staking cố định với APR 37%

Kucoin ra mắt LSS-30D staking cố định với APR 37%

Thời gian đăng ký: 05:00 PM ngày 26/11/2021 đến 10:59:59 PM ngày 29/11/2021 (giờ Việt Nam)

Sản phẩm hiện có là “LSS-30D” với APR 37% (không bao gồm phần thưởng khai thác POL).

Chi tiết:

* Trong thời gian staking, ngoài lợi ích từ dự án, người dùng cũng có thể nhận được một phần phần thưởng khai thác POL mỗi ngày.

Cách tham gia: Trong thời gian đăng ký, tất cả người dùng KuCoin có thể truy cập trang web Pool-X và chọn một sản phẩm để staking.

Lưu ý:

  • Người dùng cần đăng ký trên KuCoin hoặc Pool-X để tham gia chương trình.
  • Trong thời gian đăng ký, sẽ không có phần thưởng staking nào của các tài sản đã staking và phần thưởng khai thác POL.
  • Trong thời gian staking các tài sản cố định, người dùng không được phép đổi trước trước thời hạn staking. Người dùng có thể giao dịch tài sản đã staking trên sàn giao dịch để có được tính thanh khoản của tài sản (giao dịch trên Pool-X Exchange sẽ không khả dụng 24 giờ trước khi kết thúc chiến dịch staking).
  • Staking là hoạt động tự nguyện và KuCoin Group sẽ không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư.

Cảnh báo rủi ro: Staking là một kênh đầu tư rủi ro. Các nhà đầu tư nên thận trọng khi tham gia và nhận thức được rủi ro đi kèm. KuCoin Group không chịu trách nhiệm pháp lý về lãi hoặc lỗ đầu tư của người dùng. Những gì họ cung cấp chỉ vì mục đích thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »