NEWSMoonbeam tích hợp giao thức truyền dữ liệu xuyên chuỗi LayerZero

Moonbeam tích hợp giao thức truyền dữ liệu xuyên chuỗi LayerZero

Moonbeam (parachain trên mạng lưới Polkadot) vừa tích hợp giao thức truyền dữ liệu cross-chain LayerZero.


Moonbeam tích hợp giao thức tương tác xuyên chuỗi LayerZero
Trang Twitter của Moonbeam vào tối ngày (29/08) vừa đăng tải thông báo về quan hệ hợp tác mới với LayerZero.

Theo Etherscan, Moonbeam là giải pháp đã hỗ trợ khoảng 9,6 triệu giao dịch. Parachain này trước đó đã từng tích hợp cơ chế truyền dữ liệu xuyên chuỗi của Polkadot là XCM.

Derek Yoo, CEO Purestake – công ty mẹ của Moonbeam, cho biết việc tích hợp với LayerZero sẽ mang lại khả năng tương tác đa chuỗi với nhiều Layer-1 phổ biến như Ethereum, BNB Chain hay Polygon.

LayerZero là giải pháp hạ tầng để giúp các DApp xây dựng cầu nối đã chuỗi. Một trong những giải pháp xây dựng trên nền của LayerZero là Stargate cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý gần đây khi liên tục được hỗ trợ niêm yết trên Binance và FTX.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar