NEWSNâng cấp The Merge triển khai thành công trên testnet của Ethereum

Nâng cấp The Merge triển khai thành công trên testnet của Ethereum

Tối ngày 8 tháng 6, đội ngũ phát triển Ethereum thông báo nâng cấp The Merge đã được triển khai thành công trên testnet Ropsten.

Ropsten cho phép phát triển và thử nghiệm trước khi các thay đổi được thực hiện trên mainnet Ethereum. Nếu thành công, “Merge” sẽ là một trong những bản nâng cấp quan trọng nhất trong quá trình phát triển của Ethereum.

Testnet giống hệt với mainnet của Ethereum, nhưng không mang lại bất kỳ rủi ro nào cho các quỹ thực.

Nhà phát triển cốt lõi Ethereum, Terence Tsao lần đầu tiên thông báo rằng cấu hình cho Beacon Chain của Ropsten đã được hợp nhất vào ngày 18 tháng 5. Các bản phát hành dành cho máy khách đã bắt đầu vào ngày 30 tháng 5, với quá trình chuyển đổi testnet đầy đủ dự kiến ​​cho ngày hôm nay.

Bản nâng cấp Bellatrix sau đó đã khởi chạy thành công vào ngày 2 tháng 6, là bản nâng cấp cuối cùng cần thiết trước khi hợp nhất Ropsten đầy đủ.

Kể từ 23:09 tối qua, chain PoW của Ropsten đã đạt đến tổng độ khó giới hạn trên 50 triệu tỷ và ngừng nhập các block trên phân đoạn chain đó. “Tổng độ khó giới hạn” đề cập đến giá trị độ khó được xác định trước mà tại đó quá trình hợp nhất cần diễn ra.

Sau đó, trình xác thực PoS bắt đầu tạo các block trên một chain liên tục được xây dựng từ lịch sử PoW trước đây.

PoS được kỳ vọng sẽ làm cho Ethereum trở thành một blockchain tiết kiệm năng lượng hơn, đồng thời giảm đáng kể phí giao dịch. Hiện tại, phí giao dịch cao đã làm thất bại hơn một triệu giao dịch Ethereum mỗi tháng.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »