NEWSNền tảng cho vay của Solend bỏ phiếu để kiểm soát tài...

Nền tảng cho vay của Solend bỏ phiếu để kiểm soát tài khoản cá voi

Solend, nền tảng dịch vụ cho vay trên Solana -Người dùng đã bỏ phiếu kiểm soát tài khoản cá voi lớn nhất để giảm thiểu rủi ro thanh lý.

Điều này là do thực tế là tài khoản cá voi và vị thế ký quỹ cực kỳ lớn của nó đang đặt ra mối đe dọa đối với việc thanh lý trên chuỗi. Việc nắm giữ cá voi lớn được cho là khiến giao thức Solend và người dùng rơi vào bong bóng rủi ro. Cuộc bỏ phiếu quản trị sẽ cấp cho Solend Labs ‘quyền hạn khẩn cấp‘ để thanh lý các tài sản dễ bị ảnh hưởng của cá voi.

Hơn 20 triệu đô la trong Solana sẽ được thanh lý thông qua các giao dịch OTC

Khoảng 20 triệu đô la trong SOL sẽ được thanh lý thông qua OTC. Để ngăn chặn việc thanh lý theo chuỗi có thể gây ra sự hỗn loạn trong thị trường DeFi của Solana .

Con cá voi này được cho là một con lớn vì nó đã gửi 5,7 triệu SOL và cũng đã vay hơn 108 triệu USDC. Con cá voi này nắm giữ hơn 95% số tiền ký quỹ chính và 88% số tiền ký quỹ USDC. SOL hiện đang giao dịch ở mức 33,50 đô la và nếu giá chạm mức 22,30 đô la, cá voi sẽ có thể thanh khoản tới 20% các khoản vay của nó.

Điều này có thể tạo ra sự hỗn loạn trên thị trường và gây ra nợ xấu và ảnh hưởng đến mạng lưới Solana.

Nhóm nghiên cứu nêu trong đề xuất rằng quyết định được đưa ra sau khi không liên lạc được với con cá voi thông qua Twitter và các tin nhắn trên chuỗi. Cá voi đã không phản ứng, điều này khiến nhóm nghiên cứu tiếp tục với quyết định. Nghị quyết đã được thông qua với 97,5% cử tri đồng ý.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »