NEWSSàn giao dịch tiền điện tử Canada kiện người dùng vì bị...

Sàn giao dịch tiền điện tử Canada kiện người dùng vì bị đánh cắp 120 Bitcoin

Sàn giao dịch tiền điện tử Canada Coinberry được cho là đã kiện các khách hàng của mình, những người đã lợi dụng trục trặc phần mềm của họ và lấy cắp Bitcoin.

Đơn kiện, được đệ trình tại Ontario vào tháng 6, giải thích rằng trong quá trình nâng cấp phần mềm vào năm 2020, Coinberry đã vô tình để người dùng mua BTC bằng đô la Canada mà chưa được chuyển đúng cách vào tài khoản của họ.

Sàn giao dịch nêu chi tiết rằng trong quá trình trục trặc phần mềm, khách hàng có thể nạp tiền từ ngân hàng của mình thông qua Interac e-transfer (chuyển tiền thông qua email), số tiền sau đó được ghi có vào tài khoản Coinberry của họ,người dùng tiến hành mua BTC, chuyển tiền ra ngoài và hủy giao dịch chuyển tiền điện tử ban đầu. Bằng cách đó, họ vẫn giữ được tiền của mình trong khi vẫn nhận được bitcoin miễn phí.

Theo Coinberry, 546 người dùng đã có thể nhận được tổng cộng khoảng 120 bitcoin mà không cần trả tiền cho chúng trước khi vấn đề phần mềm được khắc phục. Đơn kiện nêu rõ:

Coinberry đã liên hệ với tất cả 546 người dùng đã đăng ký bị ảnh hưởng nói trên qua email và yêu cầu trả lại số bitcoin bị chiếm đoạt.

Coinberry mới nhận được khoảng 37 Bitcoin bị chiếm đoạt từ 270 trong số những người dùng đã đăng ký bị ảnh hưởng.

Một số khách hàng đã chuyển bitcoin đó sang Binance, sàn giao dịch Canada lưu ý thêm: “Coinberry cũng ngay lập tức liên hệ với Binance.”

Binance thừa nhận rằng họ đã xác định được một lượng BTC bị chiếm đoạt và tiến hành hạn chế mọi quyền truy cập vào tài khoản.

Sàn giao dịch tiền điện tử Canada cho biết họ vẫn chưa thu hồi được 2/3 số BTC đã mất từ ​​hàng trăm khách hàng.

Vụ kiện của Coinberry nhằm yêu cầu trả lại 63 Bitcoin từ 50 khách hàng, bao gồm cả 9,48 BTC đã được chuyển sang Binance. Trong khi đó số tiền lớn nhất bị chiếm đoạt và không được trả lại là 385.722 đô la bởi hai tài khoản dưới tên Jordan Steifuk và Connor Heffernan, mà sàn giao dịch tiền điện tử Canada cho biết thực sự là cùng một người.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar