NEWSSEC cần 4 tháng để đáp ứng yêu cầu của Coinbase

SEC cần 4 tháng để đáp ứng yêu cầu của Coinbase

Trong phản hồi mới nhất, Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) cho rằng cần 4 tháng để đáp ứng yêu cầu của Coinbase.

SEC cần 4 tháng để đáp ứng yêu cầu của Coinbase

Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) dự đoán sẽ mất 120 ngày để có thể đáp ứng yêu cầu của Coinbase về việc ban hành hướng dẫn cho ngành tiền mã hóa.

Ủy ban cho biết họ chưa quyết định liệu có đáp ứng yêu cầu của sàn giao dịch hay không. Đồng thời, trong một tài liệu nộp lên Tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ, SEC vẫn nghĩ đơn đề nghị của sàn giao dịch nên bị từ chối. SEC khẳng định:

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »