NEWSStader Labs (SD) là gì? Dự án về Staking đang được bán...

Stader Labs (SD) là gì? Dự án về Staking đang được bán token sale trên Coinlist

Stader Labs là một dự án làm về mảng staking, hỗ trợ người dùng đơn giản hóa quy trình staking và mang lại một mức lợi nhuận tốt nhất được điều chỉnh theo rủi ro của người ủy quyền. Tại bài viết này, GTA sẽ giới thiệu cho anh em về Stader Labs  và token SD cũng như  đang được chuẩn bị bán token sale Coinlist.

Stader Labs là gì

Stader Labs là một dự án làm về mảng staking, hỗ trợ người dùng đơn giản hóa quy trình staking và mang lại một mức lợi nhuận tốt nhất được điều chỉnh theo rủi ro của người ủy quyền.

Stader Labs định hướng mở rộng việc staking kiếm lợi nhuận từ các tài sản thông thường sang các tài sản phái sinh. Về lâu dài, Stader sẽ trở thành một nền tảng DAO và các đội ngũ phát triển có thể xây dựng các giải pháp staking mở rộng.

Các nhóm sản phẩm của Stader

Về lâu dài, Stader tập trung vào việc mở khóa cách tiếp cận nền tảng và các bên thứ ba để phát triển một số ứng dụng liên quan đến staking trên cơ sở hạ tầng Stader.

Stader sẽ cung cấp năm nhóm sản phẩm staking chính có thể phục vụ cho phần lớn yêu cầu:

• Bảo vệ tài sản chính và xây dựng hệ sinh thái xung quanh phần thưởng.

• Các loại Liquid Staking token phi tập trung.

• Đòn bẩy dự trên phần thưởng staking để giải trí.

• Nền tảng cố định cho các tổ chức.

• All-in-one staking APIs cho các sàn giao dịch.

Điểm nổi bật của Stader Labs

Stader Labs là giải pháp cho những vấn đề liên quan đến việc ủy quyền như: 

Lựa chọn node (Node Selection): Hầu hết người ủy quyền không hiểu hết các chỉ số hiệu suất phức tạp và rủi ro của việc staking.

Giám sát hiệu suất và ủy quyền lại: Người ủy quyền sẽ giám sát hiệu suất của các người xác thực (validator) và phản ứng với những hiệu suất không đạt yêu cầu.

Phần thưởng: Người ủy thác (Delegator) cần đầu tư thời gian và công sức để theo dõi, giám sát và phân bổ phần thưởng đến các validator một cách công bằng nhất.

Stader cung cấp một nền tảng quản lí hiệu suất staking cho các delegator như sau:

Trao quyền cho delegator: Các delegator sẽ đưa ra các quyết định lựa chọn node và các pool thanh khoản dựa trên những đánh giá của họ. 

Cải thiện UX/UI của các delegator: Các giao diện, sản phẩm và công cụ được tùy chỉnh để đảm bảo hiệu suất, quản trị quản lí tài sản,… và các vấn đề liên quan được giải quyết một cách hiệu quả nhất.

Tạo ra mức lợi suất tương đương với rủi ro staking và thanh khoản của tài sản staking: cung cấp quyền truy cập vào các giao thức Lending cross-chain, liquid staking các tài sản phái sinh, các pool staking gamify,….

Mô hình hoạt động của Stader Labs

Dự án thành lập khi nào

Dự án được thành lập vào Q2/2021

Twitter của dự án được lập vào tháng 4/2021 và hiện có 39.3K Follow.

Team – Đội ngũ dự án

Đội ngũ dự án bao gồm các kỹ sư có nhiều kinh nghiệm về doanh nghiệp và blockchain như: 

Amitej: CEO và Co-founder, 10 năm kinh nghiệm về doanh nghiệp.

Sidhartha: CTO và Co-founder.

Vijay: Product Lead.

Dheeraj: Engineer Lead.

Vamshi: Protocol and Community Strategy.

Roadmap – Đội ngũ dự án

Hiện tại, dự án đưa ra lộ trình phát triển như sau:

Stader V1: Audit contract.

Ra mắt Stader V1: Ra mắt trong sự kiện community farming.

Stader V2: Unlock nhiều loại tài sản staking như liquid staking trên LUNA.

Tập trung phát triển và kết nối với các bên thứ 3 trên Terra.

Ra mắt và tích hợp nhiều blockchain khác như Solana, NEAR, các chain EVM,…

Investors & Partnership

Strategic Investors

Blockchain Networks

Angel Investors

Tokenomics

Thông tin chi tiết về token Stader Labs

Token Name: Stader

Ticker: SD

Blockchain: Terra

Token Standard: Updating

Contract: Updating

Token Type: Utility, Governance

Total Supply: 150.000.000 SD

Circulating Supply: Updating

Token Allocation

Team và cố vấn: 17%

Nhà đầu tư Private Sale: 13%

Quỹ quản trị DAO: 15%

Quỹ phát triển hệ sinh thái: 15%

Pool phần thưởng: 40%

Token Release Schedule

Updating …

Token Use Case

SD token có một số tiện ích trong hệ sinh thái Stader, bao gồm:

Uỷ quyền và Bảo hiểm

Phần thưởng và chiết khấu

Quản trị

Đòn bẩy cơ sở hạ tầng Stader

Mua bán token SD ở đâu

Hiện tại, Stader Labs đang được ICO trên Coinlist. Anh em có thể tham gia đăng ký mua token sale trên Coinlist. Thông tin chi tiết anh em có thể tham khảo tại đây.

Cộng đồng

Website:https://staderlabs.com/ 

Twitter: https://twitter.com/staderlabs 

Telegram: https://t.me/staderlabs 

Medium: https://blog.staderlabs.com/ 

Kết luận

Stader Labs là một dự án phát triển để xây dựng lấy cơ sở cho các blockchain sử dụng giao thức đồng thuận Proof of Stake. Stader cung cấp nhiều sản phẩm liên quan đến staking khác nhau cho nhiều đối tượng khách hàng như sàn giao dịch, các nhà đầu tư tổ chức. 

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »