NEWSTăng trưởng TVL – Bước đi thành công của THORChain đầu 2022

Tăng trưởng TVL – Bước đi thành công của THORChain đầu 2022

1. THORChain và RUNE

THORChain là một giao thức cross-chain phi tập trung được xây dựng dựa trên Tendermint & Cosmos-SDK, với mục tiêu tăng tính thanh khoản cho các crypto assets.

Các đặc điểm nổi bật của THORChain:

  • Cho phép hoán đổi các native coin/token trên nhiều chuỗi khác nhau. Ví dụ: hoán đổi BTC lấy ETH và ngược lại.
  • Phi tập trung, không cần đăng ký tài khoản, KYC… như các sàn giao dịch Binance, FTX…
  • Không có token hóa tài sản (wBTC, renBTC…). Các loại tài sản đều được giữ nguyên và hoán đổi.

Sản phẩm cốt lõi của THORChain chính là THORChain DEX, một AMM cho phép mọi người giao dịch và cung cấp thanh khoản bằng crypto.

THORChain DEX hoạt động dựa trên công nghệ của Bancor với tên gọi “Bancor’s continuous lending pools”. Các crypto assets sẽ được deposit vào liquidity pool gắn với token RUNE – native token của THORChain.

RUNE là native token của THORChain. RUNE có thể được sử dụng trong THORChain để:

  • Thanh toán
  • Quản trị
  • Phần thưởng ưu đãi
  • Bảo mật mạng lưới

Về thanh toán

RUNE là tài sản thanh toán cho tất cả các pool (tham gia vào thanh khoản của hầu hết các pool). Khi anh em muốn tham gia một pool trên THORChain, tỉ lệ tài sản bắt buộc kết hợp là 1:1 (gồm coin/token của anh em và RUNE).

Ví dụ: 1 pool có $1M BTC thì đồng thời phải có $1M RUNE.

Bảo mật mạng lưới

Các node khi tham gia vào THORChain cần đặt cọc một lượng RUNE với giá trị gấp đôi so với RUNE trong pool để đảm bảo bảo mật mạng lưới.

Quản trị

Người dùng có thể sử dụng RUNE để bỏ phiếu cho các pool mà họ muốn. Các pool được vote nhiều nhất sẽ có phần thưởng cao hơn.

Phần thưởng

RUNE cũng được dùng để trả thưởng cho người cung cấp thanh khoản và các node.

2. Cách THORChain hoạt động

Nguồn: SoundStricky

Khi người dùng muốn đổi BTC lấy ETH, giao dịch sẽ được thực hiện tuần tự như sau:

BTC sẽ được đưa vào THORChain và hoán đổi lấy RUNE trong pool BTC/RUNE. RUNE từ pool BTC/RUNE sẽ được mang sang pool ETH/RUNE và swap lấy ETH, sau đó trả về cho người dùng. Về bản chất, THORChain đã thực hiện một hoán đổi kép với RUNE là tài sản trung gian.

3. Những cập nhật quan trọng gần đây của RUNE

Trong 1 tháng qua, Total Value Locked trên THORChain đã tăng gấp đôi, bất chấp sự điều chỉnh của thị trường.

Sự tăng trưởng này là kết quả của những update quan trọng trong thời gian gần đây:

Cập nhật Chaosnet

Kích hoạt tài sản tổng hợp (synthetic assets) với việc loại bỏ Impermanent Loss. Điều này cho phép người dùng có thể trao đổi các native coin/token trên các Layer 1 một cách rẻ và nhanh hơn rất nhiều. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến TVL của THORChain tăng mạnh thời gian qua.

Hợp tác với Terra

Nếu như Terra hướng tới xây dựng 1 stablecoin phi tập trung thì THORChain hướng tới xây dựng một cross-chain DEX phi tập trung. Với việc hợp tác này, LUNA và UST sẽ được gia tăng thanh khoản (khi có thể swap trực tiếp các native coin khác), đồng thời THORChain cũng được tăng TVL.

Anh em lưu ý khi TVL tăng lên thì giá trị RUNE bị khóa lại sẽ nhiều hơn (tỉ lệ 1:1 trong pool và 1:2 so với các node) => RUNE tiếp tục được tăng giá.

Đây chính là nước đi có lợi cho cả Terra và THORChain.

Như vậy, việc đưa ra các cập nhật quan trọng trong thời gian qua đã làm TVL trên THORChain tăng lên => RUNE bị khóa lại nhiều hơn => RUNE tăng giá.

4. Skin in the game

Hiện tại, dù THORChain tăng trưởng tốt nhưng hệ sinh thái lại chưa phát triển mạnh. Trên THORChain mới chỉ có 1 sản phẩm được xây dựng là THORSwap. Anh em có thể sử dụng stablecoin để cung cấp thanh khoản trên nền tảng này hoặc xem xét đến việc hodl token THOR.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar