NEWSTON Foundation huy động 90 triệu USD lập quỹ phát triển hệ...

TON Foundation huy động 90 triệu USD lập quỹ phát triển hệ sinh thái mới

TON Foundation huy động thành công 90 triệu USD lập quỹ phát triển hệ sinh thái mới, viết tiếp câu chuyện cho blockchain mà Telegram đã từ bỏ năm 2020.

TON Foundation huy động 90 triệu USD lập quỹ phát triển hệ sinh thái mới
Quỹ được thành lập dưới danh xưng TON Alpha-Vista Fund (TAV) với sự góp mặt của VistaLabs, Alphanonce, Miner’s Fund, Kilo Fund cùng một vài tên tuổi khác.

Mục đích của quỹ là để hỗ trợ cho các dự án trên Toncoin và quảng bá thương hiệu blockchain layer-1 thông qua các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tài chính.

Toncoin là một blockchain Proof-of-Stake từng được Telegram chung tay thành lập vào năm 2013, nhưng đến tháng 08/2020 đã phải đóng cửa vĩnh viễn vì bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc giao dịch chứng khoán chưa đăng ký.

Sau đó, TON Foundation đã đứng ra tái sinh lại Toncoin và tách biệt hoàn toàn với Telegram, mặc dù nhận được sự chứng thực của Giám đốc điều hành Pavel Durov.

Vào tháng 04, TON Foundation đã lập thành công quỹ phát triển hệ sinh thái đầu tiên trị giá 250 triệu USD, dưới sự tài trợ của Houbi Ventures và Kucoin. Ngay sau đó, Toncoin đã được tích hợp vào bot @wallet trên Telegram cho phép người dùng gửi và nhận TON trong ứng dụng. Mới đây, đồng TON cuối cùng đã được “tìm thấy” và Toncoin đã chính thức chuyển mình lên cơ chế Proof-of-Stake.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »