NEWSVoyager đã chấp thuận trả lại 270 triệu đô la tiền mặt...

Voyager đã chấp thuận trả lại 270 triệu đô la tiền mặt cho khách hàng

Tòa án phá sản đã quyết định cho Voyager trả lại số tiền lên tới 270 triệu đô la cho khách hàng.

Thẩm phán Michael Wiles, người đang chủ tọa vụ án của Voyager tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở New York, đã bật đèn xanh cho Voyager trả lại tiền của khách hàng được giữ trong tài khoản giám sát tại Ngân hàng Thương mại Metropolitan (MCB), con số đó hiện là 270 triệu đô la.

Voyager đã nộp đơn phá sản theo Chương 11 vào đầu tháng 7 sau khi ngừng rút tiền. Công ty cho vay đã trích dẫn sự suy thoái đột ngột trong điều kiện thị trường dẫn đến sự sụp đổ. Chương 11 cho phép một công ty tiếp tục hoạt động khi nó cơ cấu lại để thanh toán cho các chủ nợ.

Kể từ đó, Voyager đã tìm cách trả lại các khoản rút tiền của khách hàng đối với các khoản tiền do Ngân hàng Thương mại Metropolitan nắm giữ, một nơi giữ tiền mặt cho Voyager. Dòng tiền của khách hàng đến MCB, cho phép Voyager sử dụng tiền. Voyager và MCB được phép chuyển tiền trong tài khoản lưu ký cho khách hàng.

Vào thời điểm nộp đơn ban đầu, các tài liệu của tòa án cho thấy số tiền trong tài khoản là khoảng 350 triệu đô la. Tuy nhiên MCB cho biết họ đang quản lý khoảng 270 triệu đô la trong tài khoản khi Voyager nộp đơn phá sản.

Mặc dù MCB có thể trả lại tiền mặt cho khách hàng, nhưng tòa án vẫn chưa quyết định điều gì sẽ xảy ra với hơn 1 tỷ đô la tài sản tiền điện tử trên nền tảng của Voyager.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar