NEWSYam Finance ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công quản...

Yam Finance ngăn chặn thành công một âm mưu tấn công quản trị

Yam Finance, một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) thế hệ đầu, đã ngăn chặn một cuộc tấn công quản trị nhằm chiếm quyền kiểm soát các khoản dự trữ của họ cho một bên thứ ba chưa được xác định.

Theo báo cáo sơ bộ từ Yam DAO. âm mưu tấn công này bắt đầu từ ngày 7 tháng 7, song đã bị phát hiện sau 2 ngày. Kẻ tấn công đã đề xuất thay đổi thông qua một vài giao dịch nội bộ, khiến nhiều thành viên trong cộng đồng khó phát hiện được.

Đề xuất quản trị độc hại này bao gồm một contract chưa được xác thực được thiết kế để chuyển quyền kiểm soát các khoản dự trữ của Yam đến một địa chỉ ví do kẻ tấn công kiểm soát. Theo đó, đội ngũ Yam Finance đã kịp phát hiện ngay trước khi đề xuất kia đạt đủ yêu cầu để thông qua.

Theo dữ liệu từ DeepDAO, nếu cuộc tấn công thành công, nó sẽ có thể rút sạch kho bạc Yam Finance, nơi hiện đang nắm giữ tài sản tiền điện tử trị giá 3,1 triệu USD.

Phía đội ngũ cho biết, một vụ tấn công tương tự đã được thực hiện vào tháng 12 năm 2021. Ý đồ tấn công lần này diễn ra cùng lúc Yam DAO đang có nhiều đề xuất biểu quyết liên quan đến quỹ treasury. Một trong những đề xuất gây tranh cãi là đề xuất cho phép quỹ treasury được rút tiền theo tỷ lệ nhất định.

Trong khi cuộc bỏ phiếu nhanh ban đầu được thông qua với hơn 54%, hiện có nhiều lời kêu gọi thực hiện lại quy trình. Một số thành viên cộng đồng đã gửi một đề xuất mới để thực hiện một cuộc bỏ phiếu lại, cho rằng quy trình ban đầu không trải qua các thủ tục quản trị thông thường.

Yam Finance là một trong những dự án nổi lên từ thời kỳ đầu bùng nổ của DeFi vào mùa hè năm 2020. Ban đầu là một giao thức stablecoin, dự án đã xoay trục để trở thành một trung tâm DeFi dù gặp rất nhiều thách thức ở thời gian đầu.

Exclusive content

Latest article

More article

Translate »
AI Chatbot Avatar